Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst. 22 efter trefaldighet. Tema: Frälsningen. Predikan Lennart Henriksson. Musikmedverkan av Arne Nordsström och Göran Lundkvist. Omsorgsgrupp C. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag kl 12.00.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:- Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard. Alla själars dag. Tema: Vårt evighetshopp. Predikan: Bengt Cederblad. Musikmedverkan av körgrupp och Christer Palm. Omsorgsgrupp C. Bön inför allahelgonatiden:  Gud, du hör våra frågor inför döden. Låt uppståndelsens ljus fylla våra liv, ljuset som väcker tro på Jesus...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag kl 12.00.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:- Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst. Söndag före domssöndagen. Tema: Vaksamhet och väntan. Predikan: Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Malmö Brass Band. Omsorgsgrupp D. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag kl 12.00.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:- Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst. Domssöndagen. Tema: Kristi återkomst. Predikan: Lennart Henriksson. Musikmedverkan av Ulla Kristhammar. Omsorgsgrupp D. När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag kl 12.00.